Ajurvēda nav raksti

Ajurvēda nav reliģija

Ajurvēda nav filosofija

 

AJURVĒDA IR SAPRATNE PAR ESOŠO

Tā ir zinātne, kas veidojusies vairāk kā 5000 gadus

 

Ajurvēdas enciklopēdija (angļu valodā)