Saudzīgs pieskāriens ir cilvēces visilgāk lietotais dziedniecības veids

***